Het energiepact- laat van je horen!

Ingediend door Administrator op za, 21/10/2017 - 10:17

De energietransitie is zonder twijfel één van de grote uitdagingen voor ons land. Ze vormt het pad dat België zal leiden naar een koolstofarmer energiesysteem dat onze uitstoot van broeikasgassen terugdringt.

Het klimaatakkoord van Parijs en de Europese doelstellingen voor klimaat en energie in 2030 vormen hiervoor de leidraad. Om deze doelstellingen te verwezenlijken, moeten we de komende jaren een beleid uittekenen dat gericht is op een meer efficiënt energiegebruik en de ontwikkeling van hernieuwbare energieproductie. Tegelijk moeten we uiteraard de energiebevoorrading verzekeren, de energiefactuur betaalbaar houden voor de gezinnen en ervoor zorgen dat de competitiviteit van bedrijven niet in het gedrang komt.

Deze energietransitie kan enkel op een efficiënte manier worden gerealiseerd als we allemaal de handen in elkaar slaan en een duidelijke langetermijnvisie voor het energiebeleid bepalen. Daarom besloten de vier Ministers van Energie in België een interfederaal energiepact op te stellen voor 2030 en 2050. Zo willen we een zekere, betaalbare en duurzame energievoorziening garanderen.

Nu worden de burgers geconsulteerd om zo tot een breed gedragen en inclusieve langetermijnvisie op het Belgische energiebeleid te komen tegen het einde van dit jaar.

Bepaal mee het energiebeleid in België en vul de online vragenlijst in. 

www.energiepact2050.be