Samen duurzaam verbeteren van energiebeheer in scholen

Submitted by Sophie on Wed, 17/08/2016 - 13:25

Op 5 augustus 2016 diende ZuidtrAnt een projectdossier in bij Be Planet, een stichting die een oproep lanceerde voor duurzame projecten. Eind 2016 weten we of we geselecteerd zijn voor een ondersteuning.

Ingediend project: Samen duurzaam verbeteren van energiebeheer in scholen

Looptijd: 2016 – 2017

Beschrijving: Dit project wil een drietal scholen helpen bij het duurzaam maken van hun energieverbruik. Energiebeheer in scholen wordt vaak stiefmoederlijk behandeld wegens gebrek aan tijd en prioriteit bij de schoolbeheerders. Door dit energiebeheer aan te pakken en goed op te volgen kan er heel wat bespaard worden in de lopende uitgaven van een school. Het is een kwestie van een eenvoudig beheer op poten te zetten waar monitoring een basis is.

Bezoek aan schoolinstallaties door experten leert ons dat met beperkte maatregelen en beter beheer al snel een energiewinst van 5 tot 10% kan gerealiseerd worden zonder aan comfort in te boeten of grote investeringen te doen. Dit wordt bevestigd door de eerste resultaten van het CAVES project in Vlaams Brabant (http://www.thinkcore.be/projecten/caves-energieke-scholen/). Door renovatieprojecten te koppelen aan het masterplan van de school waarvoor subsidies kunnen bekomen worden, kan de terugbetalingstermijn van de investering die de school zelf moet doen verkort worden tot om en bij de 10 jaar (door besparing op de energiekosten).

ZuidtrAnt kan de kosten en de investering pre-financieren en daarvoor beroep doen op haar eigen coöperanten en op de ouders die aandelen kunnen kopen. De ouders beseffen dat hun kinderen in een ‘klimaatvriendelijkere’ school verblijven en krijgen jaarlijks een dividend op hun aandeel in de coöperatie.

We starten het eerste jaar met een drieledig ‘kennismakingspakket’ om de school te leren kennen en het bewustzijn rond de mogelijkheden van energiebesparing te verhogen. Er zijn drie luiken: scan, monitoring en educatief pakket.

In vier scholen in de zuidrand van Antwerpen hebben we eerste verkennende contacten gehad.  We wensen in september 2016 te starten in een ‘pilootschool’ en hopen daarvoor steun te krijgen van Be Planet. Een geslaagde aanpak bij de pilootschool zal zeker bijdragen om andere scholen te overtuigen van onze positieve inbreng. Als dit project voor 3 scholen slaagt kan het herhaald worden voor zoveel mogelijk scholen in ons werkgebied en kunnen we de expertise ter beschikking stellen van andere energiecoöperaties (via Rescoop) en organisaties.

Partners: ZuidtrAnt werkt hiervoor samen met partners die reeds ervaring hebben rond soortgelijke projecten:

  • Voor de pilootschool hebben we gevraagd aan CORE – ingenieur-studenten uit Leuven – http://www.rvo-society.be/projecten/core – om ons te helpen bij het realiseren van het educatieve luik, zodat we zo eigen expertise kunnen verbeteren en dit voor andere scholen zelfstandig kunnen verder zetten.
  • We hebben met EnergieID http://www.energieid.be afspraken gemaakt om hun platform te gebruiken voor de online monitoring van de meetresultaten die we verzamelen met speciale meetsondes (vb Fluksometer). Op die manier kan de school niet alleen hun verbruik monitoren, maar ook vergelijken met gelijkaardige installaties.
  • Efika Engineering http://www.efika.be is bereid de energie-audit en analyse te maken.

Met deze partners hebben we al uitvoerig gecommuniceerd en concrete afspraken gemaakt.

Contactpersoon: Arnold Van Hove arnold.vanhove@skynet.be