Global Wind Day

Submitted by Joos on Tue, 27/06/2017 - 21:12

ZuidtrAnt in de pers!

Global Wind Day Foto

GLOBAL WIND DAY 2017

ZONOVERGOTEN DAG CLAIMT MEER BURGERPARTICIPATIE IN WINDPROJECTEN VLAAMSE GEMEENTEN

Verschillende energiecoöperaties in Vlaanderen overhandigen op 15/06 een verzoek aan de gemeentebesturen van hun werkingsgebied. Een verzoek voor meer burgerparticipatie in windmolenprojecten want de wind is van iedereen! RESCOOP VLAANDEREN, de koepelorganisatie van de Vlaamse energiecoöperaties nam het voortouw in deze actie. .

Zo wordt donderdag in Lint een brief bezorgd aan burgemeester en schepenen door afgevaardigden van energiecoöperatie ZuidtrAnt cvba-so en een groep kleuters van Mater Christi in Lint. Zij gingen wat graag ’n zelfgemaakt windmolentje afgeven aan de beleidsvoerders.

Steeds meer gemeenten ondertekenen het burgermeesterconvenant en stellen klimaatplannen op. Daarbij komt steeds de vraag om via een energiecoöperatie en rechtstreekse burgerparticipatie windturbines te bouwen op het grondgebied. Een uitstekend idee dat in de praktijk vastloopt op de ‘windrush’ : door de schaarste aan geschikte locaties zijn windprojecten minder haalbaar voor burgerinitiatieven. Dat is niet bevorderlijk voor het lokaal draagvlak voor windenergie. Maar het kan anders…

 Enkele voorbeelden:

  • De Waalse regering ontwikkelde een kader dat tot 50% van de wind voorbehoudt voor burgers en lokale gemeenschap. Waalse gemeenten hanteren deze referentie bij de ontwikkeling van windprojecten op hun grondgebied.
  • De provincies Oost-Vlaanderen en Limburg voorzien in hun draagvlakmodel hiervoor minstens 20% rechtstreekse burgerparticipatie. Dit principe werd democratisch verankerd in provincieraadsbesluiten.
  • De concentratiegemeenten in het Meetjesland verfijnden dit draagvlakmodel en ‘reserveren’ via een gemeenteraadsbesluit tot 50% voor burgerinitiatieven en lokale gemeenschap.

Al die lokale en regionale initiatieven tonen aan dat er voldoende democratisch draagvlak is voor een algemeen ‘burgerrecht voor het gezamenlijk oogsten van omgevingsenergie voor eigen gebruik’ in Vlaanderen. Lokale overheden hebben de bevolking nodig bij het realiseren van klimaatplannen en burgemeestersconvenanten. Het is de hoogste tijd dat de Vlaamse overheid deze democratische beslissingen juridisch verankert in een winddecreet. Want rechtstreekse burgerparticipatie zorgt voor lokale verankering, persoonlijke betrokkenheid en de windopbrengst blijft in de lokale economie.

 

http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-lint/zuidtrant-wil-burgers-meer-betr…