Aandelenverkoop start

Submitted by Sophie on Thu, 13/10/2016 - 13:52

Eindelijk is het zover! We starten met de verkoop van aandelen. Dit via een openbaar aanbod van aandelen. We starten met één aandeel per coöperant. Als we projecten starten die meer financiering vragen, doen we nog een oproep en kan je meerdere aandelen aankopen (tot maximum 5000 EUR/coöperant).

Wilt u een aandeel kopen? Daar zijn wij uiteraard verheugd over. Voor de goede orde moet u zich toch even verdiepen in de informatienota. Daarin staat ook een link naar een onlineformulier waarmee u aan ons uw gegevens kunt doorgeven. Hartelijk bedankt!