Nieuwsbrief Januari 2018

Ingediend door Administrator op ma, 15/01/2018 - 09:22

Een jaar vol zon, energiebesparingen en transitie. Gelukkig 2018 van het ZuidtrAnt- team!

 

Klimaatscholen 2050   www.klimaatscholen2050.be 

 

   klimaatschool

 Vzw IRO lanceerde eerder dit jaar een openbare aanbesteding voor energiebesparing en de installatie van zonnepanelen bij katholieke scholen in Vlaanderen. De opdracht werd toegewezen aan een samenwerking van zes burgercoöperaties en vijf studiebureaus. ZuidtrAnt is één van de burgercoöperaties en zal de provincie Antwerpen als werkingsgebied op zich nemen. Concreet wil dit zeggen dat een katholieke school, aangesloten bij IRO VZW, zelf geen aanbesteding meer moet doen voor het uitvoeren van studies rond energiebesparing, energiemonitoring en het plaatsen van zonnedaken.  Zij nemen rechtstreeks contact op met de klimaatscholen 2050 en zo kan er snel tot actie overgegaan worden. We hopen op deze manier een steentje bij te dragen aan scholen van de toekomst!

Nieuw zonnedak op de Kaleidoscoop 

          logo

Kunstencentrum de Kaleidoscoop in Mortsel en ZuidtrAnt gaan samenwerken! Binnenkort kan je daar cultuur beleven, zingen, dansen en feesten op eigen geproduceerde groene stroom. Op 25 januari om 19u30 organiseren we in de Kaleidoscoop zelf een kort infomoment over deze samenwerking.

 

Cijfers

Het ging razendsnel.... Onze kapitaalsoproep voor komende projecten. 160.000 EUR werd opgehaald in minder dan 2 maanden tijd, verdeeld over oude en nieuwe coöperanten. We hebben ook een mooie geografische spreiding van coöperanten, dit mede dankzij de publicaties in gemeentelijke infobladen. Momenteel zijn we met 350 coöperanten en er komen er nog elke dag bij. Bedankt iedereen, dit geeft ons extra energie om door te gaan!

  coöperanten

SAVE THE DATE - Eerste algemene vergadering

Onze eerste algemene vergadering zal plaatsvinden op 19 mei van 14u tot 17u in de Kaleidoscoop in Mortsel. Daar kan je als coöperant of geïnteresseerde alle info krijgen over onze coöperatie. De cijfers, de projecten, de vooruitzichten en stemming over het huishoudelijk reglement en dividend staan onder andere op het programma. Natuurlijk is er gelegenheid tot kennismaken, ideeën uitwisselen en samenzijn. Meer info volgt nog.

Gemeente Kontich stemt voor burgerparticipatie 

De gemeenteraad van Kontich stemde op maandag 15 januari een besluit waarbij voor grote nieuwe hernieuwbare energieprojecten op het grondgebied van Kontich burgerparticipatie van 50% wordt voorzien via burgercoöperaties die de 7 ICA principes respecteren. In Kontich is de zon en de wind van iedereen!