Over ZuidtrAnt

foto zonnebloem

Volgens de ICA definitie is een coöperatie : “ een autonome organisatie van personen die zich vrijwillig verenigen om hun gemeenschappelijke economische, sociale of culturele behoeften en ambities te behartigen door middel van een onderneming waarvan ze samen eigenaar zijn en die ze democratisch controleren." . ZuidtrAnt is een energiecoöperatie. Een energiecoöperatie is een initiatief van burgers die zich samen inzetten voor hernieuwbare, duurzame energie. Energiecoöperaties voeren met bewoners en bedrijven energieprojecten uit. Het gaat om energiebesparende projecten en investeringsprojecten rond duurzame energie uit hernieuwbare energiebronnen.  Je kan lid worden door een aandeel te kopen. De aandeelhouders krijgen een dividend uitgekeerd bij winst van de coöperatie. ZuidtrAnt is daarnaast een coöperatie met een sociaal oogmerk. Een deel van onze winst investeren we in een maatschappelijk doel, dit wordt beslist in onze jaarlijkse algemene vergadering. Onze motivatie is om een actieve rol te spelen in de transitie van de fossiele naar de koolstofarme maatschappij. Met aandacht voor het lokaal gebeuren, de energieonafhankelijkheid en de sociaal zwakkeren.

De projecten waarop we actief inzetten om naar een koolstofarme maatschappij te gaan, kan je bekijken op onze projecten pagina.

Je kan in ons investeren door een aandeel te kopen van €100. Samen beslissen alle coöperanten in de jaarlijkse algemene vergadering over de investeringen. Elk aandeelhouder krijgt 1 stem, ongeacht het aantal aandelen. Zo beslissen we samen en eerlijk over onze toekomst.

Wie zijn we?

Onze coöperatie is gegroeid uit de verschillende Transitie afdelingen van de zuidrand van Antwerpen.

De repaircafé's, energie infoavonden en het klimaat event in Lier bracht vanaf 2013 enkele gelijkgestemden samen om echt iets te gaan doen!  

Onze motivatie is om een actieve rol te spelen in de transitie van de fossiele naar de koolstofarme maatschappij. Met aandacht voor het lokaal gebeuren, de energieonafhankelijkheid en de sociaal zwakkeren. Energie besparen op allerlei vlakken, duurzame energie en een greep krijgen op de stijgende energieprijzen zijn onze motivatie. 

ZuidtrAnt werd opgericht door de volgende personen: Arnold Van Hove, Vicente Serra Sirerol, Myriam Wouters, Tom Vissers, Koen Hardy, Pieter Dresselaers, Sophie Loots, Joos Vermeersch en Walter Nuyts.

Bekijk via volgende link onze statuten: statuten - CBVA-SO.pdf

Partners