Interreg project RHEDCOOP

foto appartement

ZuidtrAnt werkt mee achter de schermen aan het interreg project RHEDCOOP. Een interreg project is een samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland rond energie en mobiliteit, gesubsidieerd door Europa.
Korte samenvatting Rhedcoop: Dit project legt de focus op energetische renovaties en implementatie van hernieuwbare energie. Het project ontwikkelt bedrijfseconomische modellen voor een zo groot mogelijke matrix van gebouwen, doelgroepen en maatregelen. Deze modellen worden via demoprojecten uitgetest en verder verfijnd. Wij gaan in de zuidrand samenwerken met Kamp C, lokale besturen en sociale huisvestingsmaatschappijen om doelgroepwoningen gerenoveerd te krijgen.

Timing:

definitieve goedkeuring: september 2017
start: 2018