Interreg project RHEDCOOP

foto appartement

ZuidtrAnt werkt mee aan het Interreg project Rhedcoop.

Samen met enkele andere lokale energiecoöperaties: Bronsgroen, Energent ,Pajopower en Volterra.

Rhedcoop legt de focus op energetische renovaties en het toepassen van hernieuwbare energie. Dit project ontwikkelt bedrijfseconomische modellen voor verschillende soorten gebouwen. Die modellen worden via demoprojecten uitgetest en verder verfijnd.

Wij, in Antwerpen en de zuidrand, werken hiervoor samen met partners als Kamp C, lokale besturen en sociale huisvestingsmaatschappijen.Onze belangrijkste doelgroep zijn mensen die woningen betrekken en er zelf niet zo makkelijk in slaan om duurzame renovatie aan te pakken.

Alle verdere info en evolutie van dit project delen we via onze site.