Interreg project DEELDEZON

foto elektrische wagen

logo interreg

ZuidtrAnt is als partner mee geselecteerd voor het interreg project DEELDEZON. Een interreg project is een samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland rond energie en mobiliteit, gesubsidieerd door Europa.

Korte samenvatting van het project:

Delen voor een duurzame toekomst. Hoe zonne-energie en autodelen bijdragen aan energieneutraliteit.  DeeldeZon gaat in elke deelnemende stad/regio zorgen voor een efficiënte opwekking en gebruik van lokaal opgewekte energie door middel van zonnedaken en een optimale smart grid oplossing door via laadpalen en auto-accu's te zorgen voor een stabiele energielevering en -opslag. Zonnedaken welke gerealiseerd gaan worden op (semi-) publieke gebouwen, bedrijfsgebouwen en woningen, vormen de energiebron en dragen bij aan lokale energie neutrale oplossingen. Er zal gebruik worden gemaakt van bi-directionele laadpalen, die er voor kunnen zorgen dat de elektriciteit zowel voor mobiliteit (de auto) als voor de gebouwde omgeving (woningen, scholen e.d.) beschikbaar is. De deelauto's zullen aangepast worden om ook stroom terug te kunnen leveren. Intelligente software zal worden gebruikt en verder worden verbeterd voor de balancering van het smart grid, de belasting van de laadpalen en voor het reserveren, managen en gebruiken van de deelauto's.

Timing:
definitieve goedkeuring + start: juni 2018

Stand van zaken zomer 2018

  • Er komen 2 zonnedaken met e-deelwagens bij in Mortsel. Op de academie MWD van Mortsel in de Eggestraat en op het Meerminnehof in de Hollandse Tuin plaatsen we in de loop van het najaar een zonnedak en komt er een e- deelwagen van Partago. Op een infomoment  op18/09 om 20u in de Feniks- Walpurgis (Deurneleitje) kom je alles te weten over het deeldezonproject en de e-deelwagens van Partago.