Energiezuinig op school

foto klaslokaal

Het project 'Energiezuinig op school' loopt dit schooljaar (2016-2017) in de school Zeppelin in Mortsel. Dit omvat zowel permanente meetopstellingen voor Gas, Water en Elektriciteit, een doorlichting met aanbevelingen voor energiebesparing, als een educatief luik met de kinderen van 3e,4e, 5e en 6e leerjaar.

Interesse om energie te sparen op jouw school? Laat het ons weten via de contactpagina.