Wat doen we?

Klimaatscholen 2050

klimaatscholen

Is jouw school al een klimaatschool?

Heeft jouw school een daktuin met grazende geitjes? Of is er een dakterras met een zwembad? Nee? Mooi, dan is er vast nog plaats voor zonnepanelen.

Stel je voor... jouw school stelt haar dak ter beschikking voor zonnepanelen… en verbruikt zo  lokaal geproduceerde groene elektriciteit tegen een goedkoop tarief.

Goed idee natuurlijk, maar wie gaat dat organiseren, installeren, betalen en opvolgen? Wij!

Wij, dat zijn zes lokale energiecoöperaties: Beauvent, Ecopower, Energent, Pajopower, Stroomvloed en ZuidtrAnt.  Na een openbare aanbesteding kregen we de opdracht van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen om een grootschalig zonneproject te realiseren.

Niet minder dan 1500 scholen in Vlaanderen en Brussel komen in aanmerking voor dit project, een gigantisch energie-potentieel. Mogen we ook op jouw rekenen om van dit klimaatinitiatief een schoolvoorbeeld voor andere collectieve zonneprojecten te maken?

Jouw school wordt zónder investering een school die investeert in de toekomst

En er is méér!  Het budget dat vrijkomt door op dit voorstel in te gaan, kan de school gebruiken voor isolatie of voor elke andere meer ingrijpende energierenovatie.  Ook hierbij kan Klimaatscholen 2050 ondersteunen. 

Klimaatscholen 2050 biedt gratis het online platform EnergieID aan zodat jouw school zelf de evolutie van haar energieverbruik kan opvolgen. Want meten is weten en dat is het perfecte vertrekpunt voor onze trajectbegeleiding om jouw school bovendien ook energiezuinig te maken.  De vier studiebureaus van Klimaatscholen 2050 maken graag een kosten-batenanalyse en een offerte op maat.

Wilt je meer weten over Klimaatscholen 2050? Neem een kijkje op www.klimaatscholen2050.be. Wil je samen bekijken wat we precies kunnen betekenen voor jouw school?  Schrijf dan meteen via de website en we nemen snel contact met je op. Voor vragen en meer informatie zijn we steeds bereikbaar op info@klimaatscholen2050.be

Zonnedaken

foto zonnedak

Investeren in zonne- energie is in onze regio een duurzame investering. Wij zoeken grote daken, gekoppeld aan grote verbruikers en investeren in een zonnedak. De verbruikers nemen onze geproduceerde stroom af. Een win- win voor klimaat, gebruikers en burgers die in ons investeren.

In september 2017 realiseerden we ons eerste zonnedak op theater de Feniks in het Deurneleitje in Mortsel. Ondertussen ligt er ook al een zonnedak op de Kaleidoscoop in Mortsel en op het nieuwe zwembad Den Bessem. Ook op de nieuwe sporthal van Lint mag er een zonnedak van ZuidtrAnt komen.  Ondertussen lopen er nog andere onderhandelingen. We hopen in 2018 een 8- tal zonnedaken te hebben gerealiseerd.  

Heb jij zelf nog contacten die interesse hebben in een zonnedak? Laat het ons weten via de contact pagina!

Energiezuinig op school

foto klaslokaal

Het project 'Energiezuinig op school' liep vorig schooljaar (2016-2017) in de school Zeppelin in Mortsel. In het schooljaar 2017- 2018 gaan we langs bij OLFA in Edegem en in de Rodenbachschool in Hove. Het project omvat zowel een permanente meetopstelling voor Gas, Water en Elektriciteit, een doorlichting met aanbevelingen voor energiebesparing, als een educatief luik met de kinderen van 3e,4e, 5e en 6e leerjaar.

Interesse om energie te sparen op jouw school? Laat het ons weten via de contactpagina.

Renovatieaudits

foto renovatie

 

Is je woning klaar voor de volgende 30 jaar? Zit je goed op het vlak van comfort? Is je energiefactuur niet te hoog? Wil je je woning renoveren, maar weet je niet waar te beginnen? Laat dan een renovatieaudits door onze experts.

Tijdens deze audit neemt een expert je woning onder de loep. Hij brengt ook de mogelijkheden voor het plaatsen van een zonneboiler of -panelen in kaart. Je krijgt een verslag waarin allerlei maatregelen worden beschreven, specifiek voor jouw woning. Daarnaast krijg je ook advies over premies en financiering. Je kiest dan zelf welke maatregelen je gaat uitvoeren en welke bijhorende besparingen je daarmee kan realiseren. In de gemeenten van de zuidrand voeren wij de audits uit tegen een vooraf vastgestelde kostprijs.

Gemeenten Hove en Kontich geven een subsidie voor het uitvoeren van een renovatieaudit. Meer info op de gemeentelijke websites:

https://www.hove.be/subsidie-renovatieaudit 

https://www.kontich.be/gemeentelijke-premies-voor-energiebesparende-en--renoverendemaatregelen

Ook op milieuenveiligheid.igean.be vind je meer info.

Of mail naar renovatie@ZuidtrAnt.be

 

De renovatieaudit is de eerste stap naar een burentraject. Als benovatiecoach begeleiden we ondertussen 2 groepsrenovaties van appartementsgebouwen en 1 burentraject in Kontich. 

Interreg project DEELDEZON

foto elektrische wagen

logo interreg

ZuidtrAnt is als partner mee geselecteerd voor het interreg project DEELDEZON. Een interreg project is een samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland rond energie en mobiliteit, gesubsidieerd door Europa.

Korte samenvatting van het project:

Delen voor een duurzame toekomst. Hoe zonne-energie en autodelen bijdragen aan energieneutraliteit.  DeeldeZon gaat in elke deelnemende stad/regio zorgen voor een efficiënte opwekking en gebruik van lokaal opgewekte energie door middel van zonnedaken en een optimale smart grid oplossing door via laadpalen en auto-accu's te zorgen voor een stabiele energielevering en -opslag. Zonnedaken welke gerealiseerd gaan worden op (semi-) publieke gebouwen, bedrijfsgebouwen en woningen, vormen de energiebron en dragen bij aan lokale energie neutrale oplossingen. Er zal gebruik worden gemaakt van bi-directionele laadpalen, die er voor kunnen zorgen dat de elektriciteit zowel voor mobiliteit (de auto) als voor de gebouwde omgeving (woningen, scholen e.d.) beschikbaar is. De deelauto's zullen aangepast worden om ook stroom terug te kunnen leveren. Intelligente software zal worden gebruikt en verder worden verbeterd voor de balancering van het smart grid, de belasting van de laadpalen en voor het reserveren, managen en gebruiken van de deelauto's.

Timing:
definitieve goedkeuring + start: juni 2018

info op: deeldezon.partago.be

Stand van zaken najaar 2018

 • Mortsel:
  Er komen 2 zonnedaken met e-deelwagens bij in Mortsel. Op de academie MWD van Mortsel in de Eggestraat en op het Meerminnehof in de Hollandse Tuin plaatsen we in de loop van het najaar een zonnedak en komt er een e- deelwagen van Partago. Op de parking van De Feniks/Walpurgis komt er ook een e- deelwagen te staan. Deze zal werken op de zonnestroom die we er al produceren sinds 2017. 
 • Er komt een deelwagen op het Jef Van Hoofplein in Boechout. Gekoppeld aan het zonnedak op de turnzaal van de gemeenteschool. 
 • Kom naar de lanceringsfeestjes in November
 • Mortsel Boechout

 

Interreg project RHEDCOOP

foto appartement

ZuidtrAnt werkt mee achter de schermen aan het interreg project RHEDCOOP. Een interreg project is een samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland rond energie en mobiliteit, gesubsidieerd door Europa.
Korte samenvatting Rhedcoop: Dit project legt de focus op energetische renovaties en implementatie van hernieuwbare energie. Het project ontwikkelt bedrijfseconomische modellen voor een zo groot mogelijke matrix van gebouwen, doelgroepen en maatregelen. Deze modellen worden via demoprojecten uitgetest en verder verfijnd. Wij gaan in de zuidrand samenwerken met Kamp C, lokale besturen en sociale huisvestingsmaatschappijen om doelgroepwoningen gerenoveerd te krijgen.

Timing:

definitieve goedkeuring: september 2017
start: 2018

Benovatiecoach - burenpremie

benoveren prent

We zijn erkend als wijk- BENOvatiecoach bij Eandis en willen zo particulieren verder begeleiden bij hun energetische woningrenonvatie.

brief bij renovatieaudit .pdf

Wat zijn de taken van een BENOvatiecoach?
De BENOvatiecoach ondersteunt een collectief renovatieproject op vier vlakken:

1. Advies

De coach zorgt voor een volledige energie-audit van je woning of appartement. Aan de hand van die doorlichting stelt hij of zij samen met jou een uitgekiend BENOvatieplan op.

2. Studie

Deze expert stelt ook een meetstaat op. Hij of zij geeft je een indicatie van de investeringskosten en van de energiebesparing die je na de renovatiewerken mag verwachten.

3. Aankoop

De BENOvatiecoach zoekt samen met jou en de andere buren naar de beste aannemer(s) voor de uitvoering van de renovatiewerken. Hij of zij helpt je de voordeligste offertes kiezen en informeert je ook over andere BENOvatiepremies en financieringsmogelijkheden.

4. Uitvoering

Ten slotte volgt de coach ook de uitvoering van de werken op en kijkt hij of zij alles technisch na. Hij of zij helpt je ook met je premie-aanvraag.

Welke renovaties kan een coach begeleiden?

Een energetische renovatie komt in aanmerking voor een collectief renovatieproject als het gaat om één van deze verbouwingen:

 • dak-of zoldervloerisolatie
 • isolatie van buitenmuren (aan de buiten- en binnenkant of in de spouw)
 • vloerisolatie op volle grond
 • plafondisolatie van kelders of verluchte ruimtes onder een verwarmd verdiep
 • hoogrendementsbeglazing
 • installatie van een zonneboiler, warmtepomp of ventilatiesysteem

Interesse om deel te nemen aan een burentraject?

Meer info of inschrijven kan door een mail te sturen naar renovatie@zuidtrant.be

​​https://www.eandis.be/nl/klant/energie-besparen/benoveren-dat-is-nog-beter-renoveren

https://www.infrax.be/nl/Mijn-premies/benoveren

Garage swap (i.s.m. impact projects)

Bij nieuw te realiseren woonprojecten van appartementen worden doorgaans ondergrondse parkings voorzien met een gemiddelde verhouding van 1,5 parkeerplaatsen per woning. De kostprijs om zo een staanplaats te realiseren ligt erg hoog.

Met het project “Garage Swap” willen we een aantal van deze dure ondergrondse parkeergarages “omruilen” voor lokale investeringen in duurzame mobiliteit en duurzame energie(besparing) ten voordele van de lokale gemeenschap.

De “swap“ of ruil kan gebeuren door bijvoorbeeld te investeren in elektrische deelwagens en fietsen en een energieproject op maat voor de gemeente. Dit “ SWAP” project is enkel mogelijk door een intensieve samenwerking tussen de projectontwikkelaar, het gemeentebestuur en de energiecoöperatie, begeleid door een externe projectcoördinator (impact projects).